Our Location

classicaldress
Yunzhou Industrial Zone, Yunzhou Street, Rui'an City, Wenzhou City, Zhejiang Province (within Zhejiang Mingjiang Shoes Co., Ltd.)
Telephone
+0511-85222599

Contact Us